Doanh nghiệp » Doanh nghiệp đen

Thứ ba, 05/12/2023, 12:11:33 PM (GMT+7)
35 năm VACNE
Không xả rác
VACNECPECO
Tin Môi Trường
 Dịch vụ hệ sinh thái: Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Dịch vụ hệ sinh thái: Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

(Tin Môi Trường) - Dịch vụ hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, dân cư tham gia bảo tồn hệ sinh thái, môi trường tự nhiên.

VACNE 30 năm
 Siemens kết thúc năm tài chính với kết quả kinh doanh ngoạn mục

Siemens kết thúc năm tài chính với kết quả kinh doanh ngoạn mục

(Tin Môi Trường) - Siemens kết thúc năm tài chính với kết quả doanh thu trong năm tài khóa 2023 tăng 11% đạt 77,8 tỷ Euro (so với năm tài khóa 2022 là 72,0 tỷ Euro). Triển vọng cho năm tài khóa 2024, Siemens dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 4% đến 8% trên cơ sở so sánh và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu trước khi hạch toán phân bổ giá mua, không bao gồm khoản đầu tư từ Siemens Energy, trong khoảng từ 10,40 đến 11,00 Euro.

Hội BVTN&MT Việt Nam
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI